CONSOLIDATIE VAN GOEDEREN- EN INFORMATIESTROMEN"Ondanks de grootte van de operaties, krijgen klanten van DHB toch de service eigen aan het familiebedrijf."

Alex van Breedam is CEO van Tri-Vizor. Tri-Vizor orchestreert geconsolideerde goederen- en informatiestromen. Tri-Vizor zet logistieke partnerships op poten die tot meer duurzame en geoptimaliseerde supply chains moeten leiden.

LOGISTIEKE CARPOOLING

Alex Van Breedam:
"Je kan TRI-VIZOR zien als een bedrijf dat de logistieke car-pooling voor bedrijven organiseert en orkestreert. Als iedereen in zijn eigen wagen blijft zitten, dan komen we met zijn allen vooral hopeloos te laat en tegen een veel te hoge kostprijs op onze bestemming. Wij hebben ons tot doel gesteld om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen tussen verladers. Die verladers kunnen producenten of distributeurs zijn. Horizontale samenwerking tussen gelijken in de keten (en dus ook tussen concurrenten!) zullen het logistieke landschap binnenkort grondig wijzigen."

DE VOORDELEN VAN SAMENWERKING EN CONSOLIDATIE

Alex Van Breedam: "Door bundeling van stromen en supply chains te consolideren kunnen bedrijven tegelijk efficiënter gaan werken, een betere klantenservice aanbieden en duurzamer ondernemen. Met een te verwachten verhoging van de brandstofprijs, maar ook een mogelijk carbon tax in het vizier worden efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid belangrijke supply chain criteria voor bedrijven."
"Samenwerking op logistiek vlak biedt niet alleen uitwegen, het levert aantoonbare en vooral significante voordelen op voor bedrijven, op economisch en maatschappelijk gebied."

Het verschil tussen groeperen en orkestreren.

Alex Van Breedam:
"Vandaag bestaan er natuurlijk al distributiebedrijven die goederenstromen van verschillende bedrijven groeperen. Maar er is een groot verschil tussen groeperen en orchestreren."
"Groeperen betekent, ruw gezegd: zoveel mogelijk goederen in een wagen krijgen opdat de wagens zo vol mogelijk tussen vertrek- en aankomstpunt rijden."
"Orkestreren betekent: de juiste producten en de juiste bedrijven samenbrengen en ingrijpen in de hele distributieketting, van producent, over distributeur tot eindklant. Dat vraagt een gedetailleerde kennis van alle schakels en van de verschillende operaties. Dit betekent ook dat verladers bereid moeten zijn om bepaalde interne processen aan te passen om zo tot een betere afstemming te komen. Dit kan bijvoorbeeld een aanpassing van de leverdagen zijn. De ultieme doelstelling is een maximalisatie van de winst van het samenwerkingsverband. TRI-VIZOR zal deze winst dan ook verdelen tussen de leden van de samenwerking op basis van vooraf afgesproken, objectieve maatstaven."
"De winsten kunnen erg hoog oplopen. Je kan het best de vergelijking maken aan de hand van een doos gevuld met legoblokjes. In het geval van groeperen wordt de doos tot aan de rand gevuld met legoblokjes. TRI-VIZOR orkestreert en gaat de legoblokjes uit de doos in elkaar laten passen. Het resultaat is dat in dezelfde doos met hetzelfde aantal blokjes er plotseling 30% meer ruimte aanwezig is. Deze kostenbesparing van 30% wordt dan door TRI-VIZOR volgens de overeengekomen regels verdeeld over de deelnemers van de collaboratie."

OM EEN SYMFONIE TE SPELEN HEB JE EEN DIRIGENT NODIG

Alex Van Breedam: "Concurrerende bedrijven zijn vaak ideale logistieke partners omdat ze gelijkaardige producten en gelijkaardige markten hebben. Maar ze willen uiteraard niet dat de concurrent zicht krijgt op hun producten of volumes. En wie is er verantwoordelijk als een partner in een samenwerkingsverband goederen te laat levert, waardoor de goederen van de andere partners ofwel ook niet geleverd kunnen worden ofwel minder kostenefficient gedistribueerd moeten worden? Of wat als er een partner uit de samenwerking stapt? Dat zijn maar enkele voorbeelden van problemen die zich stellen bij de orkestratie van logistieke samenwerkingsverbanden."
"Om van de goederenstromen van de verschillende deelnemende verladers een perfecte symfonie, lees een goedgesynchronyseerde supply chain te maken, heb je dus een dirigent, een supply chain manager van de gebundelde stroom nodig. Dat is, in een notendop, wat TRI-VIZOR doet."

DHB: DEZELFDE LOGISTIEKE CONTEXT, EEN VERSCHILLENDE BENADERING

Alex Van Breedam: "Waar TRI-VIZOR horizontale samenwerking tussen verladers opzet, realiseert DHB dit tussen logistieke dienstverleners.
"DHB kiest voor horizontale samenwerking om op Benelux-schaal een grote geografische dekking te koppelen aan snelle en fijnmazige distributie. DHB schept dus niet meer capaciteit, maar optimaliseert de bestaande geografische capaciteit. Het onmiddellijke resultaat is natuurlijk meer efficiëntie en een meer duurzame distributie."
"De ware kracht van DHB zit hem echter in het feit dat de partners van DHB stuk voor stuk familiebedrijven zijn, met veel ervaring. Dat heeft als voordeel dat hun klanten, ondanks de schaalgrootte van de operaties, toch de service krijgen, eigen aan het familiebedrijf, met bijvoorbeeld heel korte communicatielijnen tussen klant en distributeur."
"De combinatie van die factoren maakt dat DHB, zelfs in de toch wel specifieke Benelux-context, snel kan reageren op de wensen van klanten en op die van de klanten van de klanten. Een eigenschap die bijvoorbeeld in retailgerichte bedrijven sterk gewaardeerd zal worden."Meer weten over TRI-VIZOR? www.trivizor.com

Wij staan klaar
om u te helpen

mail of bel
+31(0)162 428878

Wij staan klaar
om u te helpen