HORIZONTALE SAMENWERKING LOONT IN LOGISTIEKDat zegt een rapport van ABN Amro, TLN en FENEX.

Vijf jaar geleden werd DHB opgericht, een horizontale samenwerking tussen 6 specialisten, om de distributie van goederen in de Benelux te optimaliseren. DHB speelde toen een voortrekkersrol.

Vandaag wordt de richting die DHB is ingeslagen niet alleen als positief beoordeeld. In het rapport ‘Logistieke waarde creëer je samen’  wordt horizontale samenwerking tussen partners een essentieel onderdeel genoemd voor duurzame logistieke groei.  

SAMENWERKEN IS EEN GEWONE ZAAK GEWORDEN

Het rapport 'Logistieke waarde creëer je samen' is gebaseerd op onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van ABN Amro, TLN en FENEX. Het rapport wijst uit dat ongeveer 64 procent van de logistieke dienstverleners op een of andere manier samenwerkt met collega dienstverleners. Hiervan werkt 70 procent samen in een geformaliseerd samenwerkingsverband.

Het overgrote gedeelte van de samenwerkingsverbanden komt echter bij toeval tot stand vanuit het netwerk. Slechts 2 op de 10 logistiek dienstverleners gaat actief op zoek naar een samenwerkingspartner. Logistieke bedrijven moeten vervolgens zelf initiatief nemen en ambitie tonen om de overgang te maken van operationele activiteiten naar samenwerking op strategisch niveau.

WAT ZIJN DE PEILERS VAN HET SUCCES?

Bijna 20 procent van het succes van het samenwerkingsverband wordt bepaald door het opstellen van een samenwerkingscontract en bijna 15 procent door de flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de partners. Opvallend is dat weinig van de logistieke dienstverleners die in een samenwerkingsverband werken hun huidige samenwerking wensen te beëindigen. Openheid en transparantie spelen ook een essentiële rol bij het succes van een samenwerkingsverband. Al zijn die openheid en transparantie alleen gericht op activiteiten die in dit samenwerkingsverband plaatsvinden.

WAT VINDEN DE PARTNERS VAN HUN SAMENWERKING?

64 procent van de logistieke dienstverleners werkt samen met partners. In verhouding met andere sectoren is de samenwerkingsgraad erg hoog. Toch vinden twee op de drie logistieke partners dat bedrijven nog meer moeten samenwerken. Het samenwerken met derden blijkt eenvoudiger dan verwacht en men is verrast door het hoge kennisniveau van de partner. Er wordt vastgesteld dat de samenwerking zich veelal concentreert op traditionele activiteiten. Het ontbreekt logistieke bedrijven nog te vaak aan ambitie om de samenwerking door te ontwikkelen, op tactisch en strategisch niveau. Daar liggen dus nog mogelijkheden, die ingevuld kunnen worden door samen op te trekken bij inkoop, ontwikkeling van IT, acquisitie en marketing.

VOOR EEN BETER TARIEF...

Bij bedrijven actief in een samenwerkingsverband geeft circa 65 procent aan een beter tarief te realiseren. Onder bedrijven actief in een losse samenwerking geeft circa de helft aan een beter tarief te realiseren door de samenwerking.

...EN MEER

Naast kostenbesparing en efficiency staat een meer duurzame logistieke keten hoog op de Europese agenda. Veel bedrijven zijn vooral gericht op de optimalisatie van hun eigen logistieke prestaties, maar zullen gedwongen worden om hun logistieke grenzen te verleggen door gebruik te maken van partners. Horizontale samenwerking wordt vaak gestart om de beladingsgraad en geografische dekking te optimaliseren, maar levert tal van extra's op.

Volgens ABN AMRO, TLN en FENEX is het tijd voor een volgende stap: het delen van kosten en het verbeteren van de totale vervoerscapaciteit over het bestaand volume vanuit een meer strategische insteek.

WINST IN TIJDEN ZONDER GROEI

“Partnerships geven een versnelling op het gebied van innovatie. Voor logistieke bedrijven kan samenwerking in een periode van ‘profit without growth’ de weg naar nieuw succes betekenen”, aldus ABN AMRO, TLN en FENEX. “Juist door gezamenlijke investeringen, in onder meer kennis, ontstaan kansen die samenwerking een meer strategische richting kunnen geven. Logistieke dienstverleners moeten hierbij bewuster kiezen voor een hoger ambitieniveau. Een intensivering van de samenwerking vraagt meer, maar zorgt ook voor een beter rendement”, zegt Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek van ABN AMRO.Het complete rapport is te downloaden via: https://insights.abnamro.nl
 Wilt u graag meer weten
over de voordelen van horizontale logistieke samenwerking voor uw bedrijf? Stuur ons een mail of bel op het nummer +31(0)162 428878. 

Wij staan klaar
om u te helpen

mail of bel
+31(0)162 428878

Wij staan klaar
om u te helpen