LOGISTIEKE BEDRIJVEN MOETEN INNOVEREN"Wie alleen op lage tarieven focust, is gedoemd te mislukken." Zegt Kees Verweij, teamleader logistiek bij TNO.

Kees Verweij is teamleider Logistiek bij TNO. TNO is een R&D-organisatie die met wetenschappelijke kennis het innovatief vermogen van bedrijfsleven en overheid wil versterken.

INNOVEREN ALS NOODZAKELIJKE VOORWAARDE

Kees Verweij:
"Je kan als bedrijf of overheid pas echt een stap verder komen als je innoveert. Bij TNO willen we de kloof tussen wetenschap en praktijk overbruggen door met wetenschappelijke kennis logistieke operaties en beleid bij bedrijven effectiever en efficienter te krijgen. Niet om de sport, maar gewoon omdat het werkt. En omdat je als bedrijf of overheid eigenlijk geen andere keuze hebt.

ROBOTFOTO VAN LOGISTIEK IN DE BENELUX

Kees Verweij:
"In de Benelux zijn er 2 grote logistieke markten: de nationale distributiemarkt (van bulk tot groupage) en de europese distributiemarkt (alle im-/export via de mainports). Het kenmerk van logistieke operaties in de Benelux is dat de 2de markt aanzienlijk is, terwijl in veel andere landen de nationale distributiemarkt overheerst. Daarnaast is een kenmerk van logistieke operaties in de Benelux dat er in de groupage relatief vaak wordt samengewerkt tussen partijen. Voorbeelden in de Benelux zijn Trans-Mission en nu ook DHB."

LOGISTIEKE UITDAGINGEN IN DE BENELUX, VANDAAG EN MORGEN

Kees Verweij:
"Op dit ogenblik kijken logistieke dienstverleners tegen drie problemen aan: de economische crisis die minder omzet veroorzaakt (door minder volume en lagere tarieven), de afhankelijke positie van dienstverleners in de logistieke keten en de concurrentie van grotere en buitenlandse partijen.

Komen daar nog bij: een dreigend chauffeurstekort, een toenemende druk om naast de gewone diensten ook en vooral toegevoegde waarde te bieden en toenemende verkeersproblemen en dito regelgeving."

"Als een logistiek bedrijf in deze omstandigheden succesvol wil zijn, dan moet het minstens onderscheidend zijn en blijven innoveren. Wie zich alleen op lage tarieven onderscheidt, is gedoemd te mislukken. Dit betekent dat met alleen transport van A tot B een transporteur het in de markt niet meer redt."

"Een logistieke dienstverlener kan zich doen opmerken door een betere service te verlenen aan de klant, bijvoorbeeld door real-time informatie over de status van rit en goed te verstrekken. Je kan je ook onderscheiden door samen te werken en te bundelen, waardoor je efficiënter werkt. Je kan warehousing aanbieden en daarin verder gaan door naast gewone opslag ook Value Added Logistics en Services in je pakket op te nemen."

HET ONDERSCHEIDEND VERMOGEN VAN DHB

Kees Verweij:
"DHB bezit volgens mij een paar interessante kwaliteiten om zich te onderscheiden van de concurrentie. Eerst en vooral slaagt DHB erin door samenwerking een logistieke dienst (fijnmazige distributie) te leveren die normaal alleen door grotere bedrijven geleverd kan worden. De DHB-leden zijn familiebedrijven en dit betekent dat de klant een persoonlijke benadering mag verwachten. Ten slotte lijkt de samenwerking binnen DHB goed doordacht, waardoor deze waarschijnlijk tegen een stootje kan. Ook aan het opvangen van potentiële handicaps, zoals verdeling van ritten, creatie van voldoende volume, enz. lijkt de nodige aandacht besteed te zijn."

DHB VERSUS DE GROTE INTERNATIONALE SPELERS

Kees Verweij:
"De samenwerkingsstructuur van DHB is al een verschil op zich met de grote internationale spelers. Het is dan ook belangrijk om dat duidelijk te maken. De DHB-leden zijn familiebedrijven. Dit betekent dat er service op maat geleverd wordt en dat de directie persoonlijk aangesproken kan worden door elke klant. Dit is vaak prettig in vergelijking met multinationals. Het is ook belangrijk om gezamenlijk 1 gezicht naar de buitenwereld te laten zien, dit gebeurt o.a. via de website. Het is wel belangrijk dat de toewijding die er nu is, ook op de langere termijn blijft - hier moet DHB op de langere termijn waakzaam blijven."

POTENTIELE EVOLUTIE VAN HET DHB-MODEL

Kees Verweij:
"DHB is een vorm van verticale samenwerking tussen collega's die elkaar aanvullen op geografisch gebied. Hierdoor kunnen grotere klanten aangesproken worden (zie de DHB-website voor een aantal van deze klanten). Ik denk dat op termijn DHB voor een cluster van klanten kan rijden die dezelfde afleveradressen hebben, bijvoorbeeld in de foodservice sector."

DHB ALS ANTWOORD OP DE LOGISTIEKE PROBLEMEN IN DE BENELUX

Kees Verweij:
"Ik denk wel dat DHB een antwoord formuleert op de vragen waarmee de logistieke sector in de Benelux in de nabije toekomst geconfronteerd zal worden. Door samenwerking kunnen grotere klanten met een beter dienstverlening aangesproken worden, terwijl je de service en persoonlijke aanpak van familiebedrijven houdt. Omdat je als samenwerkingsverband groter wordt, krijg je ook kansen om een sterkere positie te verwerven in logistiek ketens - zo wordt de afhanklijk omlaag gebracht. Natuurlijk werkt dit alleen als het samenwerkingsverband blijft werken en er duidelijk voordelen (servicegraad, kostenvoordelen) voor de klanten zijn."


 

Kees Verweij schreef een handboek voor het succesvol bundelen van transportstromen in de logistiek. 

Voor meer informatie over TNO: www.tno.nl

Wij staan klaar
om u te helpen

mail of bel
+31(0)162 428878

Wij staan klaar
om u te helpen